Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate


1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, detaliile băncii, date de localizare, identificatori online etc.

2. Ce tipuri de date personale colectăm?

Datele personale colectate despre dumneavoastră se pot referi  la nume, adresă, e-mail, număr de telefon.

3. În ce scop colectăm datele personale?

În principal, scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră este acela de a ne ajuta să ne îmbunătățim serviciile și de a va furniza informații sau produsele solicitate. Totodată, atunci când dumneavoastră vă dați acordul expres, vă vom informa și cu privire la produse sau servicii suplimentare care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, în scop de marketing.

Ecoprotech Engineering S.A. nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Ecoprotech Engineering S.A. este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

4. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor?

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;
 • dreptul de portabilitate;
 • dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră  neputeți transmite solicitările dumneavoastră prin e-mail, la următoarea adresă: dataprotection@ecoprotech.ro .

Înainte de vă furniza/corecta/șterge etc. datele, vă vom solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunea dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem găsi toate datele relevante în legătură cu dumneavoastră. De asemenea, vă putem percepe o taxă pentru furnizarea unei copii a datelor dumneavoastră, in cazul in care solicitarea dumneavoastră presupune un efort excesiv sau implica costuri semnificative pentru Ecoprotech Engineering S.A.

5. Reținerea și ștergerea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru sau aveți o relație contractuala cu Ecoprotech Engineering S.A.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

6. Cum securizăm datele dumneavoastră

Ecoprotech Engineering S.A. ia în serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

Citeste POLITICA PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL